Możliwości

W firmie Samar pracujemy nad wieloma bardzo różnymi od siebie projektami, co wymaga bardzo szerokiego zakresu możliwości i kompetencji. Wieloletnie doświadczenie zaowocowało wysokim poziomem wielu sfer działalności w branży kompozytów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych możliwości i naszego potencjału w przedstawionych poniżej grupach kompetencji. Warto zaznaczyć, że współpracujemy z naszymi partnerami na wielu poziomach. Możliwe jest współdziałanie przy całej ścieżce jak i przy wybranych jej aspektach.

  • CAD
  • CAM
  • MODELE
  • FORMY
  • PRODUKCJA
  • OBRÓBKA
  • KONTROLA JAKOŚCI
Odtwórz wideo